קורות חיים

אתל פיסרף, ילידת 1960, חיה ויוצרת בגבעתיים, ישראל